SEZÓNA 2018/2019

Počítadlo návštěv

272654
Dnes
Včera
54
197

 

 


 

 

Vybrané  Informace pro členy FK Podolí - ze zápisu  schůze výkonného výboru FK 29.7.2019

4.     Prosím trenéry všech mužstev, aby co nejdříve napsali rozpisy svých tréninků.

(Nutné pro správce areálu Stanislava Valehracha ohledně údržby hřišť a koordinaci využití hřiště )

5.     Trenéři s platnou licencí pošlou sekretáři klubu Josefu Šeligovi okopírované a naskenované trenérské průkazy (Mirek Gulda, Roman Zbořil atd.)

 

 

 %%%%%%%%%%%

INFO:

    Včera tj. 3.7.2019  v 17:30 hod proběhla plánovaná krátká diskuzní schůzka hráčů a vedení „A“ mužstva s vedením fotbalového klubu. Za výbor klubu byli přítomni všichni 3 statutární zástupci. Jmenovitě - Zdeněk Valehrach, Josef Šeliga
a Miloš Vránek. Hráče zastupoval trenér Oldřich Davídek a nově ustanovený mluvčí mužstva pro styk s výborem - Pavel Knap. Hlavní sponzor Miloš Vránek nastínil požadavky a cíle, ke kterým by měla letošní nastávající sezóna směřovat a co se zejména očekává od hráčů. Cílová meta není nízká, ale po 6ti létech úspěšně strávených v I.B tř. jistě předvídatelná. Sekretář klubu Josef Šeliga mužstvo informoval  o ekonomické situaci  vzhledem  k vývoji dosažených herních výsledků. Z řad hráčů bylo vzneseno několik připomínek k jejich hernímu zařazení a nutnosti v zimní přestávce základní kádr rozšířit zejména min. o 1 brankáře. Pavel Knap se zastal hráčů, zejména těch  kteří mají mladé rodiny, že jejich tréninkovou docházku je nutné v určitých mezích tolerovat. Zároveň informoval o svých záměrech v příštím roce v Podolí rozšířit péči o děti a mládež v oblasti sportu a výchovy.

Celá schůzka,  jak bylo vidět, splnila svůj účel oboustranné osvěty
a snad dopomohla k vzájemnému utužení kolektivu.

milcaR

 

 

 


  Členské příspěvky za hráče na kalendářní rok 2019

 byly stanoveny následujícím způsobem:

*   Celky mládeže působící mimo mistrovské soutěže: 200,- Kč.
*   Hráči do 18 let v mistrovských soutěžích: 1.000,- Kč.
*   Hráči nad 18 let v mistrovských soutěžích 2.000,- Kč.

Studenti mohou, po dohodě s Josefem Šeligou, požádat o postupné splácení této částky.
Příspěvky vyberou (jmenovitě) vedoucí družstev a do 4. února 2019 předají sekretáři klubu Josefu Šeligovi

 


 

1.    V sobotu 29. 6. 2019 se konaly Oslavy výročí 90 let založení fotbalového spolku v Podolí.

Výkonný výbor klubu  tímto vyjadřuje veliké poděkování všem, kdo se aktivně podíleli na organizačním zajištění   
a bezproblémovém  průběhu celé akce .


2.     Výkonný výbor děkuje těm hráčům, kteří se aktivně zapojili před tréninkem dne 10.7. k akci na postavení tribuny.
  

 


  

 

Výbor klubu by tímto chtěl poděkovat všem zúčastněným na brigádě

Dne 13.10.2018

CHVÁLA TĚM CO PŘIŠLI A HANBA TĚM CO CHYBĚLI!