Počítadlo návštěv

370544
Dnes
Včera
30
130

 

 UKONČENÍ REKONSTRUKCE ŠATEN  V REKORDNÍM TERMÍNU !!!

 A je to tady!

Slavnostní zahájení otevření rekonstruovaného objektu FK Podolí 30. 11. 2018

Zároveň se sluší poděkovat těm, kteří se o to zasloužili největším dílem!
S odvážným nápadem, který se před 2 roky zdál jako pouhé scifi, přišel pan Miloš Vránek (sen.). Jako úspěšný podnikatel a zároveň mecenáš podolského sportu, tento nápad založil příspěvkem 1,5 Mil. Kč a po celou dobu tlačil na jeho realizaci.Starosta Podolí pan Ing.Vítězslav Eliáš si byl dobře vědom, že obec levně obohatí o krásnou stavbu a zároveň zajistí důstojné zázemí pro rozvoj mládeže
a dobrou reprezentaci obce. Bez jeho přízně a přičinění by byla akce nerealizovatelná!


Lví podíl na celkovém výsledku však patří samozřejmě panu Josefu Šeligovi, který si celou stavbu vzal pod svoji režii a průběžně ji dozoroval, jako by neměl nic jiného na práci. V tom mu vydatně pomáhal jako pravá ruka i Stanislav Valehrach.

Po celou dobu výstavby i před ní, měli za sebou výkonný výbor FK Podolí, na který padá plná právní odpovědnost za účelně vynaložené finanční prostředky ve výši 3,5 Mil. Kč, získané z dotačního programu MŠMT.
mr


Pozn.: článek obohatil fotodokumentací Mgr. Jan Rupp

..a zde jsou některé náhodně  z ní vybrané záběry 

 

...a nějak tak, my teď tadyďžijeme!y t

ady žijemeCelková rekonstrukce objektu šaten, pokud do ní nepočítáme předběžné přípravné práce a nutné administrativní náležitosti, trvala pouhých 117 dní. Tomu pochopitelně předcházelo jednání s projektantem, studie a prováděcí projektová dokumentace. Vyřizování dotace od MŠMT na 3 pokus. Řízení s OÚ Podolí, se stavebním úřadem Šlapanice a obstarání mnoha dalších povolení od dotčených úřadů. V neposlední řadě provedení výběrového řízení na dodavatele stavební činnosti. A samozřejmě to nejdůležitější obstarání potřebného balíku peněz, bez kterého by celá akce mohla zůstat jen pouhým snem. Nakonec se to zdařilo na výbornou a obec získala do vínku za 1,2 Mil. Kč překrásný objekt v hodnotě 5krát vyšší. Doufáme, že si toho budou sportovci patřičně vážit a bude to ku prospěchu všem!

 

 

 


a tak to začínalo 

STAVBA ROSTE TAKŘÍKAJÍC PŘED OČIMA

 

 

Stav před rekonstrukcí v dubnu 2018

 

 

Stav objektu k 9. 7. 2018

 

Stav objektu k 17. 7. 2018 

 

11.8.2018

25.8.2018

 a  9. 9. 2018