SEZÓNA 2018/2019

Počítadlo návštěv

309288
Dnes
Včera
71
134

   

Brigáda před jarní sezónou je vyhlášena na sobotu 14.3.2020 v 9.00hod

– zajišťuje Josef Šeliga, Stanislav Valehrach a Zdeněk Valehrach

Očekává se zejména masová účast členů mužstva „B“ !

 

 

Brigáda -  Podolí 23. 11. 2019

Včerejší brigáda na hřišti byla v poslední době patrně největší a nejúspěšnější akcí
tohoto druhu. Splnily se všechny plánované úkoly spojené s ukončením sezóny a k zazimování hřiště. Celá akce byla předem dobře připravena a zorganizována. Výsledkem jsou dvě nové, perfektní,  svařené kovové lávky za zadní brankou  a vyčištění prostoru od náletových keřů. Dále postavení a svaření další malé tribuny u druhého hřiště. Úprava a upevnění ochranné plachty
nad tzv. předzahrádkou. Poklizení a uložení venkovních stolů. Zhotovení venkovního ohniště.
Úklid venkovních prostorů a odvoz 
přebytečných věcí do ekodvora. Taková akce si pochopitelně zaslouží uznání a pochvalu všem brigádníkům, jejichž celkový počet byl tentokrát spočítán na 46. Výkonný výbor by chtěl tímto poděkovat všem, kteří se o to zasloužili. 
Z „A“ mužstva 8 hráčů se svým trenérem.

Velký dík a uznání patří zejména družstvu starších žáků, kteří se dostavili v plném počtu s vedoucím a trenérem a po splnění požadovaných úkolů, které mimo jiné vykonávali s radostí
a velkým nasazením, si šli ještě potrénovat na umělku“. Zejména nás těší jejich kolektivní přístup k plnění úkolu. Tak si představujeme naplnění pořekadla „Jak k dílu, tak k jídlu“.

Brigády se ještě zúčastnili i někteří bývalí hráči, dnes již důchodci. Naproti tomu účast 3 členů s kolektivu mužstva „B“ přesně odpovídá jinému rčení: „ Když naši mlátili, já jsem ležel, když naši svačili, já jsem běžel!“ A přesně tomu odpovídá i jejich tréninková morálka a samozřejmě i související výsledky!
Ani s družstva mladších žáků, kteří si také měli plnit své úkoly s úklidem prostranství, se nikdo nedostavil a tak je musel nahradit kolektiv Pavla Knapa se svými dvěma dětmi.

Na závěr ještě jednou dík a uznání výkonného výboru všem přítomným !


Podolí 24. 11. 2019
Za VV Josef ŠELIGA

 


Starší žáci na brigádě:

Bílek Jakub, Brabec Tomáš, Čalkovský Jakub, Drápal Jakub, Drápal Brtoloměj, Klátik Samuel, Kratochvíl Tomáš, Matušová Eliška, Nezval Matěj, Pagáč Jakub, Petr Jan, Říha Zdeněk, Svačina Vojtěch, Sýkora Richard  a Sýkora Bob

Po ukončení práce jsme se občerstvili a zahráli si na umělce fotbálek. Dopoledne bylo korunováno předáním výstroje s logem klubu. Kluci a Eliška se na tuto chvíli velice těšili a prožili předčasného Ježíška.

Děkujeme pánům Vránkovi a Šeligovi  za slova uznání a podpory.

Za žáky, trenér Miroslav Matuš